Ecommerce Hosting

Windows Hosting chất lượng cao

Host Pro 1

 • 100.000 đ / tháng
 • 1 GB Lưu trữ
 • 100 GB Băng thông
 • 1 Tài khoản FTP
 • 5 Địa chỉ email
 • 1 MSSQL Server

Host Pro 2

 • 130.000 đ / tháng
 • 2 GB Lưu trữ
 • 200 GB Băng thông
 • 1 Tài khoản FTP
 • 10 Địa chỉ email
 • 1 MSSQL Server

Host Pro 3

 • 200.000 đ / tháng
 • 3 GB Lưu trữ
 • 300 GB Băng thông
 • 1 Tài khoản FTP
 • 15 Địa chỉ email
 • 1 MSSQL Server

Host Pro 4

 • 300.000 đ / tháng
 • 5 GB Lưu trữ
 • 500 GB Băng thông
 • 1 Tài khoản FTP
 • 20 Địa chỉ email
 • 1 MSSQL Server

WEBSITE DESIGN

Liên hệ: 0933.666.987 kiểm thử các tính năng vượt trội trong kinh doanh trực tuyến trên website